Nyeste spørgsmål og svar

Er murhullets perimeter, det samme som linjetabslængden omkring vinduer?

Hvordan defineres ”der kan udnyttes til beboelse eller erhverv”?

Hvordan håndteres kælderrum (f.eks. bryggers), med varmeinstallationen samt uisolerede rør, som ikke er en del af bygningens beboelsesrum?

Hvordan håndteres kælderrum (f.eks. fordelingsgang) uden permanent varmekilde, som er omringet af opvarmede rum?

Skal kælderrum, udhuse, udestue og garager, med varmekilder, inkluderes i energimærket?

Er det kun det oplyste areal i BBR, der skal energimærkes?

Kan et bryggersrum, uden varmekilde, betragtes som opvarmet?

Hvad er energikonsulentens ansvar ved bygninger, hvor det aktuelle på stedet ikke stemmer overens med informationerne i BBR?

Hvordan håndteres nybyggeri, hvor der er en opvarmet indbygget garage, der er taget i brug, og skal energimærkes som eksisterende byggeri?

Sider