7.3.5

Registrering af skygger

Stk. 1

Bestemmelse

Til brug for beregningen skal der registreres følgende skyggeforhold:

1) horisont

2) udhæng

3) venstreskygge

4) højreskygge

5) vindueshul

 

Vejledning

(7.3.5, stk. 1)

Disse skyggeforhold registreres normalt samlet pr. facade. Skyggepåvirkningerne vurderes i forhold til faste objekter, såsom naboejendomme, vinkler, læmure og udhuse samt i forhold til skov og blivende større beplantning.

Se Kapitel 9.5.4 og SBi-213 for nærmere beskrivelse af, hvorledes skyggeforholdende registreres.

Stk. 2

Bestemmelse

Hvis facaden har vinkler, fremspring eller andre skyggegivende faconer, der rager mere end 100 cm vinkelret ud fra facaden, registreres disse særskilt.

Stk. 3

Bestemmelse

Sideskygger fra fremspring under 100 cm medregnes ikke.

Stk. 4

Bestemmelse

For bygninger med anvendelseskode 110, 120, 130, 131 og 132 kan der anvendes et standard skyggeforhold svarende til:

Horisont            20°

Udhæng            20°

Højre                  20°

Venstre              20°

Vindueshul        10°

Vejledning

(7.3.5, stk. 4)

Standard-forhold for alle vinduer og døre kan ændres, såfremt energikonsulenten vurderer det nødvendigt, f.eks. i forbindelse med huse med lavt energibehov og problemer med overtemperaturtimer.

Stk. 5

Bestemmelse

For etageboligbyggeri og andre bygninger anvendes de gældende regler til registrering af de faktiske skyggeforhold.