9.4.1

Ydervægskonstruktioner

Type Hulmur U-værdi [W/m²K]
Y1 Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, uisoleret 1.63
Y2 Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, efterisoleret med brændte klinker 1.04
Y3 Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, efterisoleret opskummet celleplast 0.89
Y4 Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, efterisoleret med papirulds løsfyld / cellulosefibre 0.83
Y5 Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, efterisoleret med ekspanderet perlite eller polystyren kugler 0.77
Y6 Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, efterisoleret med mineraluldsgranulat 0.77
Y7 Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, isoleret ved opførelsen 0.76
Y8 Hulmur, 30 cm, tegl-letbeton, uisoleret 1.22
Y9 Hulmur, 30 cm, tegl-letbeton, efterisoleret med brændte klinker 0.83
Y10 Hulmur, 30 cm, tegl-letbeton, efterisoleret med mineralduldsgranulat 0.62
Y11 Hulmur, 30 cm, tegl-letbeton, isoleret ved opførelsen 0.54
Y12 Hulmur, 33 cm, tegl-letbeton, isoleret ved opførelsen 0.47
Y13 Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, uisoleret 1.60
Y14 Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, efterisoleret med brændte klinker 0.81
Y15 Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, efterisoleret opskummet celleplast 0.69
Y16 Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, efterisoleret med papirulds løsfyld / cellulosefibre 0.65
Y17 Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, efterisoleret med ekspanderet perlite eller polystyren kugler 0.60
Y18 Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, efterisoleret med mineraluldsgranulat 0.60
Y19 Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, isoleret ved opførelsen 0.44
Y20 Hulmur, 36 cm, tegl-letbeton, uisoleret 1.25
Y21 Hulmur, 36 cm, tegl-letbeton, efterisoleret med brændte klinker 0.66
Y22 Hulmur, 36 cm, tegl-letbeton, efterisoleret med mineraluldsgranulat 0.46
Y23 Hulmur, 36 cm, tegl-letbeton, isoleret ved opførelsen 0.34
Y24 Hulmur, 40 cm, tegl-tegl, isoleret ved opførelsen 0.30
Y25 Hulmur, 40 cm, tegl-letbeton, isoleret ved opførelsen 0.26

Note: For hulmure er værdierne inkl. korrektion for udmuring omkring vinduer og døre og linjetab ved samlingen. Værdierne anvendes også for rene ydervægge uden vinduer og døre.

Type Skalmur U-værdi [W/m²K]
Y30 Skalmur, bindingsværk 2.42
Y31 Skalmur, 12 cm tegl (½ sten), uisoleret 2.97
Y32 Skalmur, 12 cm tegl (½ sten), 50 mm isolering 0.63
Y33 Skalmur, 12 cm tegl (½ sten), 100 mm isolering 0.37
Y34 Skalmur, 12 cm tegl (½ sten), 150 mm isolering 0.26
Y35 Skalmur, 12 cm tegl (½ sten), 200 mm isolering 0.20
Y36 Skalmur, 12 cm tegl (½ sten), 250 mm isolering 0.16
Y37 Skalmur, 12 cm tegl (½ sten), 300 mm isolering 0.14

 

Type Massiv ydervæg U-værdi [W/m²K]
Y42 Massiv ydervæg, 24 cm tegl (1 sten) 1.87
Y43 Massiv ydervæg, 24 cm tegl (1 sten), 50 mm isolering 0.61
Y44 Massiv ydervæg, 24 cm tegl (1 sten), 100 mm isolering 0.37
Y45 Massiv ydervæg, 36 cm tegl (1½ sten), uisoleret 1.38
Y46 Massiv ydervæg, 36 cm tegl (1½ sten), 50 mm isolering 0.53
Y47 Massiv ydervæg, 36 cm tegl (1½ sten), 100 mm isolering 0.34
Y48 Massiv ydervæg, 48 cm tegl (2 sten), uisoleret 1.08
Y49 Massiv ydervæg, 48 cm tegl (2 sten), 50 mm isolering 0.47
Y50 Massiv ydervæg, 48 cm tegl (2 sten), 100 mm isolering 0.31
Y51 Massiv ydervæg, 60 cm tegl (2½ sten), uisoleret 0.89
Y52 Massiv ydervæg, 60 cm tegl (2½ sten), 50 mm isolering 0.43
Y53 Massiv ydervæg, 60 cm tegl (2½ sten), 100 mm isolering 0.29
Y54 Massiv ydervæg, 72 cm tegl (3 sten), uisoleret 0.76
Y55 Massiv ydervæg, 72 cm tegl (3 sten), 50 mm isolering 0.40
Y56 Massiv ydervæg, 72 cm tegl (3 sten), 100 mm isolering 0.27
Y57 Massiv ydervæg, 30 cm massiv tegl (Ældre murværk med store teglsten som f.eks. munkesten) 1.60
Y58 Massiv ydervæg, 19 cm letbeton, uisoleret 1.06
Y59 Massiv ydervæg, 19 cm letbeton, 50 mm isolering 0.53
Y60 Massiv ydervæg, 19 cm letbeton, 100 mm isolering 0.37
Y61 Massiv ydervæg, 29 cm letbeton, uisoleret 0.75
Y62 Massiv ydervæg, 29 cm letbeton, 50 mm isolering 0.45
Y63 Massiv ydervæg, 29 cm letbeton, 100 mm isolering 0.33
Y64 Massiv ydervæg, 30 cm beton, over jord 3.47
Y65 Massiv ydervæg, 30 cm beton, over jord, 100 mm isolering 0.39
Y66 Massiv ydervæg, 30 cm letklinkebeton, over jord, uisoleret 0.82
Y67 Massiv ydervæg, 30 cm letklinkebeton, over jord, 100 mm isolering 0.28
Y68 Massiv ydervæg, 19 cm ældre letbeton (før 1970), uisoleret 1.64
Y69 Massiv ydervæg, 19 cm ældre letbeton (før 1970), 50 mm isolering 0.62
Y70 Massiv ydervæg, 29 cm ældre letbeton (før 1970), uisoleret 1.19
Y71 Massiv ydervæg, 29 cm ældre letbeton (før 1970), 50 mm isolering 0.55

 

Type Let ydervæg med træskelet U-værdi [W/m²K]
Y80 Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, uisoleret 1.89
Y81 Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 50 mm isolering 0.61
Y82 Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 75 mm isolering 0.46
Y83 Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 100 mm isolering 0.37
Y84 Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 125 mm isolering 0.30
Y85 Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 150 mm isolering 0.25
Y86 Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 175 mm isolering 0.22
Y87 Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 200 mm isolering 0.20
Y88 Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 225 mm isolering 0.18
Y89 Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 250 mm isolering 0.16
Y90 Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 275 mm isolering 0.15
Y91 Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 300 mm isolering 0.14

 

Type Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn U-værdi [W/m²K]
Y100 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm beton 1.11
Y101 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm beton, 50 mm isolering 0.49
Y102 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm beton, 100 mm isolering 0.32
Y103 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm beton, 150 mm isolering 0.23
Y104 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm beton, 200 mm isolering 0.18
Y105 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton 0.55
Y106 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton + 50 mm 0.34
Y107 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton + 100 mm 0.25
Y108 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton + 150 mm 0.19
Y109 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton + 200 mm 0.16
Y110 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 35 cm letklinkebeton 0.50
Y111 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 35 cm letklinkebeton + 50 mm 0.32
Y112 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 35 cm letklinkebeton + 100 mm 0.24
Y113 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 39 cm letklinkebeton 0.47
Y114 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 39 cm letklinkebeton + 50 mm 0.31
Y115 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 39 cm letklinkebeton + 100 mm 0.23

Note: U-værdierne er gældende for kælderydervægge, hvor kældergulvet er placeret 1 til 2 m under terræn. For kælderydervægge, hvor kældergulvet er placeret mindre end 1 m under terræn, anvendes U-værdierne for ydervægge vendende mod udeluften.

Type Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn U-værdi [W/m²K]
Y116 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 30 cm beton 0.44
Y117 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 30 cm beton, 50 mm isolering 0.30
Y118 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 30 cm beton, 100 mm isolering 0.23
Y119 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 30 cm beton, 150 mm isolering 0.17
Y120 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 30 cm beton, 200 mm isolering 0.15
Y121 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 30 cm letklinkebeton 0.31
Y122 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 30 cm letklinkebeton + 50 mm 0.24
Y123 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 30 cm letklinkebeton + 100 mm 0.19
Y124 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 30 cm letklinkebeton + 150 mm 0.15
Y125 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 30 cm letklinkebeton + 200 mm 0.13
Y126 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 35 cm letklinkebeton 0.30
Y127 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 35 cm letklinkebeton + 50 mm 0.23
Y128 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 35 cm letklinkebeton + 100 mm 0.19
Y129 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 39 cm letklinkebeton 0.29
Y130 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 39 cm letklinkebeton + 50 mm 0.22
Y131 Kælderydervæg mod jord, hvor kældergulv er 2 m eller mere under terræn, 39 cm letklinkebeton + 100 mm 0.18

Note: U-værdierne er kun gældende for den del af kælderydervæggen, der ligger 2 m eller mere under terræn. For den del af kælderydervæggen der ligger mellem 1 og 2 meter under terræn anvendes værdier fra konstruktionerne Y100 til Y115.