4.5.3.1

Varmetab

Stk. 1

Bestemmelse

Alle flader med varmetab i bygningens konstruktioner skal identificeres og beskrives.

Fladerne inddeles i følgende dele: Vægge, gulve og lofter. Der kan være flere typer inden for hver kategori.

Stk. 2

Bestemmelse

Fladernes opbygning skal beskrives, herunder om de varierer i opbygning, såvel inden for samme etageplan som mellem forskellige etageplaner.

Stk. 3

Bestemmelse

Energikonsulenten skal angive i energimærkningsrapporten på hvilket grundlag, oplysningerne er indhentet, herunder om der er foretaget destruktive undersøgelser af lukkede bygningsdele, f.eks. ydermur, eller om data er baseret på forelagt tegningsmateriale, opmåling, visuel inspektion eller vurdering ud fra gældende bygningsskik på opførelsestidspunktet.

Stk. 4

Bestemmelse

Bygningsdele mod uopvarmede arealer skal registreres og beskrives.

Vejledning

(4.5.3.1, stk. 4)

Dvs. bygningsdele mod uopvarmede, delvist opvarmede rum eller mod det fri.

Stk. 5

Bestemmelse

Konstruktionsdele med indlagt varme skal registreres selvstændigt, hvis arealet med indlagt varme enten udgør over 10 % af det samlede konstruktionsareal eller er større end 10 m². Uanset arealet af konstruktionen med varme skal det angives med en bemærkning, f.eks. at der er gulvvarme i bad, omklædning, atrier m.v.

Vejledning

(4.5.3.1, stk. 5)

Det er f.eks. gulvvarme og termoaktive konstruktioner.